Garanti

Alla lackade golv har minst 25 års slitgaranti. Övrigt gäller enligt respektive tillverkares garantivillkor.

Reklamation

Har annan produkt levererats än den kund beställt skall kund genast hos Parkettbutiken göra en reklamation och därvid ange felet. Felaktig produkt skall fraktfritt returneras i enlighet med Parkettbutikens lämnade instruktioner. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för kund. Retur får inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts.

Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna Reklamationsnämnden.

Kund är skyldig att kontrollera produkten före montering.
Golv som är monterat av kund/extern entreprenör kan ej reklameras.

Observera

Tänk på att golv uppfattas olika utifrån bilder på en hemsida till skillnad från verkligheten, detta beroende på ljusinfall i olika miljöer. Därför är det viktigt att besöka butiken alternativt be om att få en provbit hemskickad för att kunna konstatera att färg och karaktär överensstämmer med vad som önskas.

Dessa villkor ändrades senast 2/12 2021©.