Så här går det till att köpa parkettgolv, trägolv och laminatgolv hos oss online och i Stockholm

Så här går köpet till

Kontakta oss

Ring 0853170500
mail : info@parkettbutiken.se

Om köpet

Leveranstid : på lagervaror: normalt 2-5 arbetsdagar (leverans endast inom Sverige)
På beställningsvaror: utefter respektives tillverkares vilkor.
Leveransvilkor : enl övk beroende av ort.
Inom Stor Stockholm fraktfritt vid leverans över 50m2
Ångerrätt: se punkt 6 i avtalsvillkoren nedan.
Reklamation : se punkt 7 i avtalsvillkoren nedan.

Datasäkerhetspolicy för konsumenter

Parkettbutiken Quercus kundregister är konfidentiellt.
Parkettbutiken Quercus förbinder sig att alla köp och betalningar som utförs via Parkett Butiken Quercus hålls konfidentiellt. För fullständiga villkor se punkt 1.4 i avtalsvillkoren nedan.

Om försäljning

Betalning av handpenning görs vid beställning till Bankgiro enl faktura alt kontant eller kort i butiken, slutbetalning sker i samband med lev av varorna enl övk.
Alla priser anges inkl.moms i SEK. Parkett Butiken Quercus AB säljer till konsumenter och företag i Sverige.

Hur kontaktar jag Parkettbutiken Quercus?

Upplysningar om beställningar och övrig information lämnas per e-post under adress info@parkettbutiken.se eller besök oss i Södertälje eller ring på telefon 0853170500


Fullständiga avtalsvillkor
Följande villkor gäller vid försäljning från Parkettbutiken Quercus AB i Sverige till myndig konsument (nedan kallad Konsument) och svenskt företag (nedan kallat Företagskund).


1. Registrering
1.1 I samband med första beställningen skall kund för att Parkettbutiken skall kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser:lämna sitt samtycke till att Parkettbutiken och/eller dess reskontraföretag behandlar personuppgifterna genom att införa dem i sitt kundregister (gäller endast Konsument).

1.2 Parkettbutiken använder uppgifter från kundregistret även för marknadsföringsändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger Konsument sitt samtycke till denna användning av sina personuppgifter. Konsument kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Parkettbutiken kundservice.
1.3 I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna dessa avtalsvillkor.

1.4 Parkettbutiken Quercus ABs kundregister är konfidentiellt. Parkettbutiken förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller i annan utsträckning än vad som anges i lag.
Parkettbutiken förbinder sig att alla köp och betalningar som utförs via Parkettbutiken hålls konfidentiellt.

2. Priser
2.1 Gällande produktpris inkl moms är det pris, som vid tidpunkten för beställningen finns angivet i Parkettbutiken hemsida på adress www.parkettbutiken.se

2.2 På alla beställningar tillkommer en fraktavgift, kontakta Parkettbutiken för exakt avg.

3. Betalningsvillkor
3.1 Betalning kan ske:
a. Konto överföring via egen internetbank till Parkettbutiken Quercus ABs konto eller Bankgiro.
b. Kort (MC , Visa, Dinners) Kontant eller postväxel i butik.
c. Via internetgirot


3.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag (f n gällande referensränta +8%) samt lagstadgad påminnelseavgift med f n 50 SEK.

3.3 Allt material är i Parkettbutikens ägo tills dess att full likvid är erlagd.

4. Beställning
4.1 Beställning kan ske på mail via info@parkettbutiken.se eller i butik
4.2 Alla meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Härutöver kan meddelanden ske på annat sätt för de i avsnitt 6.1. och 9.3 särskilt angivna situationerna. Kund förbinder sig att efter beställningen bevaka sin e-post.
4.3 Bindande köpeavtal uppkommer först sedan Parkettbutiken per e-post bekräftat beställningen. Parkettbutiken reserverar sig mot slutförsäljning av beställd produkt.

5. Leverans
5.1 Leverans sker endast till orter inom Sverige. Normal leveranstid på lagervaror är 1-5 dagar. Leverans sker med direktutkörning via speditör eller egen bil. På beställningsvaror är den av tillverkaren utsatt leveranstid gällande.
Parkettbutiken ansvarar ej för leveranstider som vi ej råder över. Följesedel medföljer i varje försändelse om ej annat har avtalats.
5.2 Beräknas leveranstiden bli längre skall Parkettbutiken snarast per e-post underrätta kunden, som då har rätt att per e-post annullera sin beställning.
5.3 Har kund beställt varor ur olika leveranstidsklasser kommer leverans att ske den senaste av angivna leveranstider.

5.4 Blir leveransen delad på fler försändelser än kunden valt vid beställningstillfället medför detta inga merkostnader för kunden, se 2.2 ovan.
5.5 Vid transport från Parkettbutiken till kund, är Parkettbutiken ansvarigt om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från kund till Parkettbutiken är kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.


6. Ångerrätt
6.1 Kund har rätt att returnera leveranser. Kund skall lämna Parkettbutiken skriftligen via post (se adress på Parkettbutiken) eller info@parkettbutiken.se meddelande om detta inom åtta (8) dagar från den dag kunden ingick avtalet / mottog varan. Returfrakt betalas av kunden.
Alla kostnader från leverantör så som returavgift mm betalas av kunden.

6.2 Meddelande om retur skall innehålla följande information:
a. ordernummer,
b. fakturanummer samt
c. produktnamn på de produkter som önskas returneras samt orsak till retur

Informationen behövs av administrativa skäl.
6.3 Före retur sker skall kund invänta av kundtjänst översänd information om returnummer och returadress.
6.4 Returnerad produkt skall vara i oanvänt och oskadat skick. Detta gäller dock inte om produkten förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet, som inte kan hänföras till kunden.
6.5 Om kund utan att meddela Parkettbutiken ej tar emot försändelse, debiterar Parkettbutiken kompensation för frakt och omkostnader till självkostnadspris.
6.6 Om kund utnyttjar sin returrätt, skall Parkettbutiken snarast och senast inom trettio (30) dagar betala tillbaka vad kund betalat till Parkettbutiken. Tiden räknas från den dag Parkettbutiken tog emot kundens meddelande om att avtalet frånträtts. Vanligtvis betalas aktuellt belopp tillbaka till kundens kredit/betalkort alternativt via insättning till aktuellt bankkonto.


7. Reklamation
7.1 Har annan produkt levererats än den kund beställt eller är produkten skadad, skall kund genast hos Parkettbutiken göra en reklamation och därvid ange felet. Felaktig produkt skall fraktfritt returneras i enlighet med av Parkettbutiken's lämnade instruktioner. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för kund. Retur får inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts.
7.2 Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

8. Skada
8.1 Utöver vad som ovan sagts och - för Konsument - utöver vad som föreskrivits i Konsumentköplagen, har Parkettbutiken inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

9. Övrigt
9.1 Efter av kund gjord beställning äger Parkettbutiken inte rätt att ändra villkoren.
9.2 Upplysningar om beställningar och övrig information lämnas per e-post under adress info@parkettbutiken.se

9.3 Har kund klagomål kan dessa framföras per e-post info@parkettbutiken.se eller per post på adress
Parkettbutiken Quercus AB
Viksängsvägen 11
152 57 Södertälje
Organisationsnummer:556776-1787


Parkettbutiken reserverar sig för skrivfel och förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående meddelande.

Dessa villkor ändrades senast 20090704©.

Välkommen att besöka oss i Stockholm!

SNABBVAL

BUTIK & ÖPPETTIDER

LEVERANTÖRER

KONTAKT

GOLVPLANERAREN

Golvplaneraren